Project Description

Her türlü kamu binaları, konutlar, işyerleri, eğitim yapıları, sağlık yapıları, spor yapıları, hastane yapıları ile her türlü  fabrika ve eski eser, tarihi eser binanın müşavirlik hizmetlerinin sağlanması, projelerinin hazırlanması, ruhsatlandırma işleri ve uygulama kontrollük hizmetlerinin verilmesi ile her çeşit mevcut veya tarihi eser binanın deprem testinin yapılması deprem dayanıklılık raporunun hazırlanması; gerekli durumda ise bina güçlendirme projelerinin hazırlanması için yurt içinde  ve yurtdışında Eroğlu Group Mühendislik alanında uzman kadrosuyla ile sizlere hizmet verir.